Rzeźba polichromowana i złocona

W naszej pracy najczęściej spotykamy się z zabytkami złożonymi z różnych materiałów jak np. ołtarze składające się z  drewna polichromowanego i złoconego obrazów na podłożu płóciennym i drewnianym, elementami metalowymi a także ceramicznymi. Wśród rzeźbionych elementów są rzeźby ale także ornamenty i inne elementy snycerskie. Najczęściej są to obiekty o zniszczonej działalnością owadów strukturze, niekompletne, przemalowane, brudne i dalekie od wyglądu, który był zamierzeniem twórców. Zabiegi konserwatorskie i restauratorskie polegają na działaniach wzmacniających, oczyszczaniu, uzupełnianiu i rekonstrukcji warstw malarskich i złoceń.