Malarstwo ścienne i sztalugowe

Realizujemy prace konserwatorskie i restauratorskie (wraz z rekonstrukcją) malarstwa ściennego i sztalugowego na różnych podłożach – płótnie, drewnie, metalu, szkle, ceramice, kartonie, sklejce.

Zabiegi prowadzone są zgodnie z tzw. sztuką konserwatorską. Zakres prac ilustruje zawartość dokumentacji powykonawczej.

Schemat dokumentacji powykonawczej malarstwo