Kopie, rekonstrukcje, portrety, aranżacje

W pracy konserwatora i restauratora zabytków bardzo ważne jest przygotowanie artystyczne z uwagi na konieczność wykonania uzupełnień – struktury, formy, warstw polichromii, etc. Często także przeprowadza się rekonstrukcje brakujących fragmentów. Warsztat rysunkowy, rzeźbiarski, malarski a także znajomość historycznych i nowoczesnych technik malarskich czy pozłotniczych w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem gwarantuje wysoki poziom tych realizacji. Zdarza się także, iż w obliczu rozległych zniszczeń pierwotnych warstw i układów ikonograficznych konieczne jest wykonanie aranżacji konserwatorskiej bazującej na badaniach źródłowych i porównawczych.