Badania konserwatorskie

Wykonujemy badania konserwatorskie na obecność polichromii i warstw historycznych w zabytkowej architekturze oraz badania technik elementów ruchomych.

Oferujemy także badania półilościowe przedmiotów zabytkowych metodą fluorescencji rentgenowskiej (XRF), metodą nieinwazyjną przenośnym spektrometrem XRF.